по същество

по същество
словосъч. - всъщност, в действителност, фактически

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • същество — същ. човек, лице, създание, организъм, живина, живот, твар същ. материя, субстанция, естество, същина същ. обект, единица същ. субект …   Български синонимен речник

  • мило същество — словосъч. любимец, галеник …   Български синонимен речник

  • създание — същ. същество, твар, живот, живина, живо същество, рожба същ. произведение, творение, продукт, изделие, изработка, плод, производство, резултат, работа същ. човек …   Български синонимен речник

  • твар — същ. същество, създание, живот, живина, животинка, живо същество, гад, гадина, животно същ. човек …   Български синонимен речник

  • Димитров, Иван Желев — Иван Желев Димитров Иван Желев Димитров Дата рождения: 9 сентября 1944(1944 09 09) (68 лет) Место рождения: г. Хасково, Болгария Гражданство …   Википедия

  • муртузук — митично същество от Резервата …   Речник на Северозападния диалект

  • в действителност — словосъч. всъщност, фактически, по същество словосъч. действително, наистина …   Български синонимен речник

  • всъщност — нар. наистина, действително, така нар. в действителност нар. фактически, по същество нар. дори, даже, нещо повече нар. все едно че, почти, на практика …   Български синонимен речник

  • галеник — същ. любимец същ. мило същество …   Български синонимен речник

  • единица — същ. обект, същество …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”